Your browser don't supports or have disabled Javascript and page may not look as it should

HBF CONSULTING

Artur Fronczek

HBF CONSULTING

Ładny .screenrc

ARTUR FRONCZEK 1 YEAR AGO

Używanie narzędzia DISM

ARTUR FRONCZEK 1 YEAR AGO

Czasami zdarza się, że nasz Windows odmawia posłuszeństwa, nie potrafi zainstalować poprawek, nie można dodać komponentów systemu... Wskazuje to najprawdopodobniej na to, że magazyn komponentów systemu jest uszkodzony. Aby go uzdrowić (i jednocześnie odchudzić nieco folder C:\Windows), na...

Testujemy Windows 10

ARTUR FRONCZEK 1 YEAR AGO

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy testowanie Windows 10 Technical Preview :) Wygląda obiecująco... :)

HTTPS Apache redirect

ARTUR FRONCZEK 1 YEAR AGO

Tak na wszelki wypadek... Jeśli istnieje potrzeba przekierowywania widza na szyfrowany protokół SSL polecam plik .htaccess RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

PowerShell backup stref DNS

ARTUR FRONCZEK 1 YEAR AGO

Jak masowo uruchomić strefy zapasowe DNS: [breakcolumn] 1/ Eksport listy stref z serwera głównego: Get-DnsServerZone | where {$_.IsAutoCreated -eq $false} | where {$_.ZoneType -eq "Primary"} | where {$_.ZoneName.Contains(".")} | select zonename | export-csv $ENV:userprofile\desktop\strefy.txt ...

Tablet PC settings in Windows Server 2012

ARTUR FRONCZEK 1 YEAR AGO

Ustawienia komputera Tablet PC: explorer shell:::{80F3F1D5-FECA-45F3-BC32-752C152E456E}

Hyper-V Server i ServeRAID Manager

ARTUR FRONCZEK 4 YEARS AGO

Aby dodać wyjątek w firewallu Windows Hyper-V Server 2008: netsh advfirewall firewall add rule name="ServeRAID" dir=in localport=34571 action=allow protocol=tcp

Z cyklu: ułatwiamy sobie życie – Remote Desktop C...

ARTUR FRONCZEK 4 YEARS AGO

Polecamy niewielkie, ale wyjątkowo przydatne narzędzie: Remote Desktop Connection Manager. Do pobrania za darmo ze stron microsoftu: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21101&WT.mc_id=MSCOM_EN_US_HP_MODULE_122LSUS014244 Umożliwia pracę na nawet kilkudziesięciu sesjach RDP w ...

Mikrotik brute force login prevention

ARTUR FRONCZEK 4 YEARS AGO

Po zainstalowaniu nowego Mikrotika przede wszystkim firewall :) add action=drop chain=input comment="SSH block src_addr" disabled=no src-address-list=BlackList_SSH_stage_block add action=drop chain=forward comment="SSH block src_addr" disabled=no src-address-list=BlackList_SSH_stage_block add act...

RSS

Udostępnij

HBF CONSULTING - Administracja, sieci, doradztwo, wdrożenia

hbf.pl/


Close